nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 14 gostiju i nema prijavljenih članova

Sejdic Muamer1Sejdic Muamer, roðen 1994. god. sa prebivalištem u Višnjevu, opština Travnik, djeèak je sa jakim ošteèenjem kième i èijim roditeljima treba novèana pomoæ za pokušaj lijeèenja. Muamerov sluèaj spada u rubriku lijeèenja na stranicama HO Sadake, no mi ga objavljujemo upravo ovdje, jer su izdvojena sredstva iz fonda za nabavku skupog korzeta, kojeg Muamerovi roditelji moraju svake godine iznova kupovati. Radi se o Korzetu koji stabilizuje djeèakovu kièmu i tako oslobaða jednom veæ operisano srce. Muamerovi roditelji su siromašni i nemogu platiti svake godine ovo skupo pomagalo. Tako je ove godina zamjena 1100 KM skupog korzeta kasnila 5 mjeseci.

Muamerovi roditelji se zahvaljuju donatorima u Fond HO Sadake i ostavljaju svoj kontakt telefon:
061 605 611

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave