Suza1Djeci rahmetli Midheta Kovaèeviæa i njihovoj majci sadake predale 700 € pomoæi (novembar 2006)