Mesici Sumedina sinovi August2006 1 smallMešic Sumedina je samohrana majka sa dva sina Alijom i Edisom. ®ivi u Gradaècu u materijalno veoma teškim uslovima. U više navrata smo pomagali Sumedinu. Iz fonda su joj izdvojena sredstva za nabavku ovaca, a sredinom ove godine predata joj je skromna donacija, kako bi djeci nabavila knjige i ostali školski pribor.