Vehid 202006

Kao što smo mu i obeæali, u Aprilu smo se zaputili u Kakanj i obavili posjetu Vehidu Deliæu. Razgovarali smo o njegovom stanju, oporavku, prognozama za dalje i o mnogim stvarima iz ¾ivota. Vehid je veliki borac i nepredaje se lahko, stekli smo dojam. Kaze da se zahvalan Allahu jer ga ipak ljudi od svakuda pronalaze i pomazu, pisu mu e-Mailom i zovnu telefonom. Ostavili smo mu sakupljenu sadaku a Vehid je sa svojom porodicom poselamio sve one koji su mu na ovaj nacin finansijski pomogli. Pripremila: Sadeta M. 

Primopredaja1