nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 132 gostiju i nema prijavljenih članova

amir_hotic

Amir Hotich vrijedni donator HO Sadake i vlasnik BiH Travel firme, i urednik “RADIO BiH ST.LOUIS” na poziv Fatmira Alispahiæa uspješno okonèao humanitarnu akciju skupljanja pomoæi za djecu bez roditelja. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli predata donacija od 3.000 dolara koju je uputila bh. dijaspora iz Sent Luisa

U Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli predata donacija od 3.000 dolara koju je uputila bh. dijaspora iz Sent Luisa Briga o jetimima je ogledalo našeg humanistièkog obraza U srijedu, uoèi Bajrama, u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, uprilièeno je uruèivanje donacije od 3.000 dolara koje je, na poziv Fatmira Alispahiæa, sakupila bh. dijaspora iz amerièkog grada Sent Luisa. U Sent Luisu ¾ivi najmnogobrojnija db br18bh. zajednica u dijaspori, zvanièno oko 50.000, a nezvanièno èak oko 70.000 Bosanaca i Hercegovaca.

Na Radiju BiH St. Luis, kao glavnom mediju naše dijaspore u ovom gradu, ali i šire, Fatmir Alispahiæ je, uz pomoæ urednika Amira Hotiæa i Murisa Bajriæa, pokrenuo i realizirao ideju da se u toku ramazana sakupljaju sredstva za pomoæ Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

Inaèe, Fatmir Alispahiæ, na Radiju u Sent Luisu svake nedjelje ima jednosatnu emisiju o aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine, što je iskoristio za realizaciju ove humanitarne akcije. Za dvije sedmice Bosanci i Hercegovci iz St. Luisa su sakupili 3.000 dolara s namjerom da ih uruèe kao bajramski poklon djeci iz tuzlanskog Doma. Odluèeno je da æe donaciju od 3.000 dolara, u ime bh. zajednice u St. Luisu, predati Tuzlak Arif Ahmetaševiæ, Internacionalni humanista godine i dobitnik povelje «Linus Pauling».

Ahmetaševiæ se prilikom predaje donacije zahvalio plemenitim Bosancima i Hercegovcima iz Sent Luisa koji su našli vremena i volje da se odazovu pozivu za pomoæ tuzlanskom Domu, rekavši da djeca kojima su rat ili okrutnost ¾ivota oduzeli roditeljsku ljubav moraju biti trajna obaveza našeg društva i ogledalo našeg humanistièkog obraza.

db br29Direktorica Doma Advija Hercegovac je uz zahvalnost našoj dijaspori u Sent Luisu kazala da je obièaj da se donatori izvijeste o utrošku sredstava, tako da æe lista sa realiziranim potrebama Doma biti dostavljena bh. medijima u Sent Luisu, buduæi da je interes Doma da se ova saradnja nastavi i u narednom periodu.

Ujedno se zahvalila Western Unionu koji je takoðe donator u ovom projektu, jer je D¾on Štajnbah direktor WU u St. Luisu (Jon Steinbach) pošiljku prema Domu u Tuzli oslobodio troškova transfera od 135 dolara. Reporta¾a sa predaje donacije, potvrda o primljenim sredstvima, kao i spisak donatora, bit æe objavljeni u bajramskom broju lista Peta strana svijeta, glavnom printanom mediju za naše graðane u Sent Luisu. Fatmir Alispahiæ ponovio ideju o Danu jetima Graditi kulturu solidarnosti Fatmir Alispahiæ je govorio o spontanom poèetku ove humanitarne akcije, koja je krenula od njegove ideje da se u BiH ustanovi Dan jetima.

Rekao je da u našoj zemlji ¾ivi 60.000 jetima èiji su roditelji ubijeni u genocidnoj agresiji. - “Na svakih 30 graðana dolazi po jedan jetim. Samo manjina jetima obuhvaæena je parcijalnim vidovima pomoæi. Mo¾da je brigu o jetimima odmah iza agresije trebalo ustanoviti kroz zakonodavne forme. Prije nekoliko mjeseci predlo¾io sam da se organizira konferencija na kojoj bi relevantni faktori sumirali stanje i predlo¾ili trajna i centralizirana rješenja. Predlo¾io sam da se ustanovi Dan jetima, kao što postoji Dan šehida, te da naše društvo za taj Dan bude upuæeno na suosjeæanje i solidarnost sa 60.000 jetima i ratne siroèadi.

Društvu bi ponudili èitav niz humanitarnih moguænosti, od donacije preko telefonskog poziva, pa do posjeæivanja centara za jetime i uruèivanja pomoæi. Potrudili bismo se da za taj Dan programi na medijima, u školama, u institucijama kulture budu posveæeni kulturi solidarnosti sa jetimima. 
db br38Gradili bismo dugoroène veze izmeðu pre¾ivjelih bosanskih familija i djece èiji su roditelji ubijeni. Sve bi familije bile pozvane da preuzmu dio brige o jednom jetimu, da ga posjeæuju, ugošæuju, poma¾u, kao svog najroðenijeg.

Centar za brigu o jetimima bi koordinirao ovaj vid solidarnosti. To “kumstvo” bi postalo znak patriotske obaveze u svakoj našoj familiji koja ima materijalne moguænosti da trajno poma¾e jednog jetima.” – rekao je Alispahiæ i istakao da je ponosan na naše ljude u Sent Luisu koji su se momentalno odazvali pozivu da doniraju koliko mogu za tuzlanski Dom. Amir Hotiæ, suvlasnik i urednik Radija BiH St. Louis:

“Ovo je poèetak dugoroène pomoæi” Amir Hotiæ, suvlasnik i urednik Radija BiH St. Louis je izrazio nadu da ovo neæe biti kraj i da æe se i dalje realizirati pomoæ bh. dijaspore prema jetimima. On ka¾e da je bilo ljudi koji su dali i jedan dolar, ali i po 200 dolara, te da je iznos nebitan u odnosu na èinjenicu da je odziv bio izuzetan. – Ovo je poèetak dugoroène pomoæi naše dijaspore prema jetimima u našoj domovini – rekao je Hotiæ.

 

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave