rogatica

Graðani Sarajeva su ovoga ljeta donirali 12.690 kg ¾ivotnih namirnica i higijenskih potrepština povratnicima u Regiji Rogatice i ®epe. Unutar Bošnjaèke omladinske mre¾e, projekat je organizovala Humnitarna organizacija Sadake u sadradnji sa Nahlom, Asocijacijom Bošnjaèkih gimnazijalaca, Mladim Muslimanima, Horizontom, Agfraprintom iz Tešnja i d¾ematom iz Jesenica.

Zahvaljujemo se volonterima i donatorima, koji su na bilo koji naèin dali svoj doprinos da hajir djelo bude sprovedeno i molimo svevišnjeg da ovo upiše u dobra djela.

Sadake-tim