srijeda, 21 Oktobar 2020

Ko je na web-stranici: 123 gostiju i nema prijavljenih članova

Fatima5 a

Saradnici HO Sadake posjetili Fatimu Kasumovic i tom prilikom urucili prvu donaciju u visini od 3. 340 Eura Èini mi se da nijedan sluèaj nije pobudio toliku medijsku pa¾nju i pa¾nju obiènog naroda kao što je to sluèaj male Fatime Kasumoviæ, djevojèice iz Lukavca, stare svega tri godine kojoj je dijagnosticirana angioma cavernosum na mozgu i kojoj je smrt zaprijetila onog momenta kad je poèela da spoznaje ¾ivot.

Zahvaljujuæi spremnosti mnogih naših sugradjana da pomognu i spase ¾ivot ovoj maloj djevojèici, Fatima je prebaèena na daljnje lijeèenje u Njemaèku. Posredstvom madjarske avio-kompanije Malev ona je u nedjelju 15. maja ove godine, skupa sa svojim roditeljima, ocem Samirom i majkom Azrom, doletjela na aerodrom u Frankfurtu gdje su ih doèekali i prihvatili saradnici humanitarne organizacije Sadake. 17. maja ove godine naši saradnici su ih prebacili na Univerzitetsku Kliniku njemaèkog grada Marburga i predali u povjerljive ruke Dr. Helmuta Bertallanfija, poznatog svjetskog struènjaka za neurohirurgiju koji æe od poèetka do kraja sprovesti i nadgledati ovaj sluèaj. U razgovoru sa našim saradnicima, koji su na sebe preuzeli da se cijelo vrijeme njihovog boravka u Njemackoj brinu o familiji Kasumoviæ, ljekari klinickog centra Marburg su iznijeli bojazan da ukoliko dodje do treæeg izliva krvi u mozak, Fatima ga zasigurno neæe moæi pre¾ivjeti. Stoga su hitno pokrenuta sva neophodna istra¾ivanja i pregledi, kako bi se pravovremeno izvršila operacija i tako spasio Fatimin ¾ivot.

Mala Fatima je operisana u ponedeljak, 23.05.2005. Taèno u 9 sati ujutro tog dana, dr. Bertallanfy je zametnuo svoj prvi rez skalperom, a sve je bilo gotovo naveèer u 19 sati. Iako je operacija bila teška i dugo trajala, bila je hvala Allahu uspješna. Fatima je još na intenzivnoj, i doktori ka¾u, de se bolje oporavlja nego što su oèekivali. Saradnici Ho sadake su u srijedu i èetvrtak obišli malu Fatimu i njene roditelje. Malo je strašljiva, jer je sve nepoznato oko nje, a ni jezik (njemaèki) nerazumije, tako da joj nije lahko. Ali inaèe je jako borbena curica. Zna šta hoæe, i to pokušava svojim roditeljima i da ka¾e. A roditelji ko roditelji. Nije im lahko. Iako su na samom poèetku bili vidno zabrinuti, ovaj put smo na njihovom licu mogli primjetiti olakšanje. Dova Allahu i sigurne rijeèi dr. Bertallanfija da æe opet sve biti, ako Bog da dobro, ulijevaju im nadu u bolju buduænost. Mi molimo Allaha da Fatima što prije ozdravi i opet se vrati u svoj normalan ¾ivot. ®elimo napomenuti da su posredstvom HO Sadake prikupljena znaèajna sredstva namijenjena za lijeèenje male Fatime. Tako smo prilikom naše posjete Samiru Kasumoviæ uruèili prvu donaciju u visini od 3.340,- Eura a ostatak æe biti naknadno uruèen o èemu æemo vas ako Bog da svakako obavijestiti posredstvom naših izvještaja. Ovom prilikom ¾elimo istaæi i èinjenicu da se dr. Bertallanfy odmah na poèetku odrekao svog honorara, sto je jedan zaista lijep gest ovog svjetski poznatog struènjaka za neurohirurgiju. Stoga, u ime svih dobrih ljudi koji cijene humanost, mi se iskreno zahvaljujemo dr. Bertallanfiju na ovoj izuzetno humanoj gesti. Danke Dr. Bertallanfy. U Marburgu su saradnici HO Sadake pronašli i Adema Je¾a, jednog našeg èovjeka, Bošnjaka iz Foèe a koji se zajedno sa našim saradnicima znatno anga¾ovao da familiji Kasumoviæ olakša boravak u ovoj za njih nepoznatoj sredini. I njemu takodjer hvala.

Sahid

 Fatima7 a

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave