nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 125 gostiju i nema prijavljenih članova

em2

 03.04.2005. bili smo u posjeti kod Emine i uruèili sakupljenu sadaku ovoj maloj djevojèici. Nakon dnevne nastave u školi otišli smo sa Eminom prvo na ruèak, a onda u kupovinu, kako bi ona odabrala sve što joj je potrebno od garderobe, obuæe i školskog pribora u vrijednosti od 200 Eura. Ostalo je 67 konvertibilnih maraka i sa njima æe biti poravnat tekuæi raèun za struju. Emina æe svakog prvog u mjesecu, iz fonda SADAKE redovno dobiti 50 konvertibilnih maraka d¾eparca tj. ukupno nešto više od 200 Eura.

Sa braæom ¾ivi u veoma teškim ¾ivotnim uslovima, a za jelo spremaju samo kad se nešto nadje. Eminina najveæa ¾elja je da ima svoju sobu, jer trenutno borave u jedinoj opremljenoj sobi gdje kuhaju i provode ostalo vrijeme. Kada smo Eminu dovezli kuæi ona je poredala kupljenu garderobu i školski pribor po seæiji i radosnim æuðenjem rekla: "Nemogu da vjerujem da je ovo sve moje." Stariji brat nas je ispratio niz ulicu i poruèio da se zahvalimo u njegovo ime svim onima koji poma¾u njegovoj sestri. (Reuf P. / Selma A.P.)

 

 

 

 

 

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave