nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 134 gostiju i nema prijavljenih članova

Aktion bildPolovinom Aprila stigla nam je potvrda iz udru¾enih humanitarnih organizacija Njemaèke o upotrebi donacije koju smo poslali za ¾rtve cunamija u Indoneziji. Sadake je izdvojila 500 € i odmah poèetkom Januara poslala donaciju za osposobljavenje vodovoda koji je tih prvih dana bio neophodan u sprjeèavanja širenja zaraznih bolesti. Donacija je išla pod imenom: Donacija Bošnjaka, hum.udru¾enje Sadake.

AktionUberweis

U pod naslovu: “Bošnjaci ¾rtvama poplava u jugoistoènoj Aziji” Dobili smo i fotografiju uspostavljenog vodovoda do naselja Kruensgabi gdje se u oko 1000 kuæa smještene porodice iz nastradalih okolnih regiona. Po rijeèima g. Bowlesa ovom udru¾enom akcijom 21 organizacije, gdje je svoj doprinos dala i Humanitarna organizacija mladih Bošnjaka Sadake, sakupljeno je 586 Miliona € pomoæi.

Aktion

 

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave