nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 43 gostiju i nema prijavljenih članova

Slike srajevo Ljeto 04 017Marta 2005 g. Obišli smo Jasminku Hod¾iæ i njena dva sina. Samohranu majku koja kao RVI ¾ivi u Sarajevu u jako teškim uslovima. Dva sina Hašim i Asko su uprkos teškom ¾ivotu i neimaštini odlièni uèenici u školi. Redovno donose pohvale i priznanja. I ovaj put naša saradnica Emina joj je predala novac iz fonda.

Jasminka se zahvaljuje iskreno i iz srca svima onima koji joj salju sadaku. Porucuje da su joj puno olaksali i da joj sada ide sve lakse. Ima za hranu i platiti rezije. Upucuje dovu zahvalnosti Allahu i dovu da svim koji je pomazu Allah podari zdravlja i svakog dobra. Jasminki je potrebna i dalje pomoæ dobrih ljudi.

Još uvijek je udjeljena sadaka jedini izvor primanja. Pomozite i dalje skromnim doprinosom da ovoj dvojici djeèaka i njihovoj majci olaksamo iskušenja. Emina / Aida

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave