nedjelja, 25 Oktobar 2020

Ko je na web-stranici: 136 gostiju i nema prijavljenih članova

28.12.2003. godine, kako smo i najavili, obišli smo Hajrudina iz sela Vratnice kraj Visokog. Teški uslovi ¾ivota pod kojim ¾ivi ova mlada porodica vidno je pogodila naše saradnice koje su obavile posjetu i uruèile pomoæ.

Hajrudinova supruga sa veæ poodmaklom bolešæu zglobova uspjeva obavljati sve poslove koje njen suprug nije u moguænosti usljed teškog ošteèenja oèiju. Isprièala je kako je èula dove svoje petogodišnje kæerke Lejle: Bile su to rijeèi:

"Dragi Allahu dadni da moj babo opet mo¾e da vidi"

Nije bilo lahko slušati ¾ivotnu prièu ove mlade majke.

Na rukama njegove supruge primjetili smo ukoèene i oteèene zglobove. Na pitanje šta je to i otkad joj je to, Hajrudinova supruga je rekla da nezna šta je i da ima to veæ neko vrijeme. "Ujutro mi se valjda ohlade ovi zglobove pa me puno boli dok malo ne ugrijem"

Proèitali smo Hajrudinov ljekarski nalaz u kojem stoji da je povreda oka nastala u civilnom periodu i oštetila jedno oko. Hajrudin nije imao sredstava da plati put do ljekara i ošteæenjese s vremenom proširilo i na drugo oko. Danas mu ovaj gubitak vida nije priznat niti kao ratna invalidnina, niti bilo kakva druga vrsta beneficije. Hajrudin više nije u moguænosti da sam bilo šta promjeni. Pomirio se sa èinjenicom da mora dalje sa sve manje i manje vida. Hajrudinje je bio borac Armije BiH èiji je brat blizanac poginuo u ratu, ali nema nikakvih primanja niti penzija. Imaju jednu kozu i ponosni su na njezino malo jare. Hajrudin iscjepa pokad-kad nekome drva ili iskopa dio kanala i tako donese kuæi koju marku. Dalo se primjetiti da su svi ukuèani bili neuhranjeni i nevjerovatno slabo obuæeni.

Hajrud1

Medju našim sestrama bilo je i medicinara pa su prepoznali degenerativni Artritis.

Interesantno je pak bilo da je ova ¾ena uprkos svojim jakim bolovima i uveliko narušenim zdravljem, opet sebe zapostavljala i skretala našu pa¾nju samo na svoga bolesnog mu¾a.

U kuæi je bilo prilièno tamno, jer su na prozorima bila æebad u nadi da tako neæe puhati studen na djecu koja su tu le¾ala.

Na šporetu je stajao mali lonac sa èorbom od posnoga graha, a sa plafona je prokišnjavalo u jedan sud postavljen na fotelji. Èak je prokisnjavalo preko neizolirane strujne ¾ice. No Hajrudin veæ odavno nevidi i nemo¾e niti popraviti krov, niti izolirati ¾icu.

Na rastanku sa ovim ljudima bilo je mnogo suza sa obje strane, rijeèi utjehe i ohrabrenja.

Obeæali smo im donirati ovce na uzgoj iz projekata kojeg planiramo i uruèili smo im 200 Eura.

---------------------------

U meðuvremenu smo obavili i drugu posjetu Hajrudinovoj porodici. Donirali mu ovcu iz Projekata "Ovce za uzgoj" koja se upravo ojagnjila. vise o tome

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave