utorak, 26 Januar 2021

Ko je na web-stranici: 19 gostiju i nema prijavljenih članova

Aprila 2004. naš saradnik je obišao Haruna i Hamzu iz Travnika i uruæio novèanu pomoæ koja se do sada sakupila na naš poziv (arhiva) objavljen prošle godine. Veoma nam je drago da smo dobili nove slike ove dvojice djeèaka i da smo u izvještaju mogli proèitati kako im relativno dobro ide te kako uprkos svojoj bolesti ¾ive svoj djeèiji ¾ivot pun igre i veselja. Mo¾da pokad-kad ogranièen, ali ipak sretan. Donatorima iz cijelog svijeta koji su ovom prilikom poslali ove novce za Haruna i Hamzu roditelji i rodbina se iskreno zahvaljuju, a mi ka¾emo hvala Allahu.

harun hamza1Ovaj sluèaj Hemofilièara kao i obraèanje "Udru¾enja epileptièara BiH" na našu adresu ponukalo nas je da pokušamo pronaæi neko dugoroènije rješenje za spomenute grupacije. Ula¾emo napore da kontaktiramo odgovorne ljude koji bi mogli svojim uticajem u dr¾avnom aparatu osigurati barem jedan dio sredstavada bi se kupila licenca za proizvodnju skupih lijekova. Na¾alost kako smo saznali iz Njemaèkih Farma koncerna, licence za antilepieptike su veoma visoke.

harun hamza2Što se tièe Hemofilièara kojih ima oko 70 do 80 registriranih stanje je sljedeæe: "Jedna injekcija koja se daje po potrebi košta oko 1000 KM" po rijeèima predsjednika ovog Udru¾enja Ajdina Haèimiæa. Inaèe Hemofilija je rijetka i neizljeèiva bolest koju majka prenosi uglavnom na mušku djecu. Zbog manjaka lijekova tretman je reduciran i tako nerijetko dolazi do atrofije misiæa i ranog invalideta.

Od Novke Agiæ, direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH saznajemo da se u zavodu prati stanje na osnovu potrošnje u prošloj godini i potra¾nja sredstava se predla¾e finasijskom planu u ovoj godini. Tako da oboljeli od hemofilije nebi trebali imati razloga za zabrinutost. (objavljeno i u dnevnom avazu)

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave