nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 131 gostiju i nema prijavljenih članova

Krajem decembra 2004. Potra¾ili smo telefonom Raziju kako bi s njom ugovorili susret i predali joj sakupljene sadake. Našli smo je u jednom mjestu kraj Zenice. Sastank smo obavili u Sarajevu, gdje nas je posjetila sa svojim bratom. Isprièala nam je da joj je pomoæ koju je na ovaj naæin dobila u mnogoèemu pomogla i olakšala ¾ivot. Prièala nam je kako se posvetila uèenju i pohadjanju kurseva.

A kao najveæu novinu, saopštila nam je da se upravo udala i našla skrbnika za sebe i svoju djecu. Uz iskrene èestitke i dove za uspješan brak saopštili smo joj da æemo prenijeti selame njezinim donatorima, kao i da sa ovim èinom udaje planiramo završiti humanitarnu akciju tj poziv da joj se dalje poma¾e. Zahvalila se Svevišnjem, pa onda svim donatorima koji su do sada poslali sadaku za nju.

Prica o Raziji iz Arhive

Edin

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave