nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 129 gostiju i nema prijavljenih članova

fahrudin1Travnièanin Fahrudin, 21-godišnji student svjetske knji¾evnosti, najbolji na svome odjseku isprièao nam je svoju prièu. Ima jednu sestru i mlaðeg brata. Ima još i majku koja sa onim sto ima pokušava da izd¾ava i iškoluje svoje troje èeljadi.

Vremena su postala teška za Fahrudina, jer studirati mora u Sarajevu, gdje se treba platiti soba, a o ostalom neæemo ni govoriti, jer majka Fahrudinu redovno spremi velike torbe pune hrane i èiste odjeæe, tako da on nemora puno toga kupovati niti trošiti do sljedeèeg dolaska. Nedavno je da bi majci olakšao finasiranje, preselio u jednu jos manju sobicu koju sada plaæa 80 KM. Prije je bio bli¾e fakultetu i plaæao je 120 KM. Fahrudin redovno pronalazi manje fizièke poslove koje obavlja i time zaradi za prevoz, knjige, troškove ispita i sve ostalo. Ali eto, sve je te¾e i sve je neizvjesnije kako dalje. Reèe nam da je veæ nekoliko puta bio donosio odluku o prekidu studija kako bi našao kakav posao i olakšao svojoj porodici, ali uvijek bi se pojavio neki izlaz iz situacije i nastavio bi tako do sljedeceg ispita. “Bo¾ije davanje” dodao je.

Fahrudin je povuèen i stidan, te mu je naša ponuda o objavljivanju ove prièe na nasoj stranici u prvom trenutku bila nelagodna. Ka¾e da se stidi tra¾iti pomoæ, ali ni sam nezna kako dalje. Na kraju je rekao da ako ikako mo¾e barem da mu sliku ne objavljujemo. Obzirom da smo se sa Fahrudinom sreli u¾ivo i ovu prièu lièno od njega èuli, rekli smo mu da ce njegovi podatci ostati poznati samo redakciji HO Sadake i eventualnim donatorima, koji ¾ele njemu pomoæi, a da ce slika biti uobièajeno zatamnjena.

Ukoliko osjetitie potrebu da pomognete Fahrudini u nijjetu da završi fakultet, mo¾ete svoju skromnun donaciju od par Eura poslati na nas konto, a mi æemo vas povezati sa njim, tako da o svemu mo¾ete izravno porazgovarati.

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave