dahljubavi2010.jpg

HO Sadake je organizovala tri benefic koncerta Ansambla duhoven muzike DAH LJUBAVI u Njema?koj. Sa željom da pomognemo centar za borbu protiv ovisnosti od droga i alkoholizma u Ilijašu (BiH). Skupljali smo od prodatih ulaznica sredstva kako bi u našoj domovini omogu?ili lije?enje i onih omladinaca ?ije familije nisu u stanju pla?ati tretmane odvikavanja po drugim sanatorijumima u regionu.

I ovaj put su posjetioci koncerata svojim ulaznicama donirali 2000 EUR pomo?i koja ?e biti do sredine Novembra predata nadležnima u centru Ilijaš.  Pored predivne atmosfer u Stuttgartu i Mühlheimu, pogledajmo dio atmosfere i sa koncerta u Kölnu.