nedjelja, 25 Oktobar 2020

Ko je na web-stranici: 162 gostiju i nema prijavljenih članova

adis_junuzovic.jpg

Update 02.04.2010

U Sarajevu je jutros preselio na bolji svijet devetnaestogodišnji Adis Junuzoviæ.

Detaljnije ovdje

Iz naše Arhive:

Molim sve ljekare da pomognu da ozdravim, to mi je jedina ¾elja".

I HO Sadake se pridru¾uje humanitarnoj akciji za pomoæ Adisu Junuzoviæu. Od majke Sadete smo dobili sve potrebne papire i dozvole.

Osamnaestogodišnji Adis Junuzoviæ umjesto da pohaða školu i dru¾i se sa svojim vršnjacima prikovan je za krevet zbog teškog oboljenja srca. Adisu je, naime, dijagnostikovana kardiomiopatija zbog koje je neophodno hitno uraditi transplantaciju srca.
Nakon dijagnoze ovog teškog srèanog oboljenja jedini spas je presaðivanje srca, a problem je što naša zemlja nije ukljuèena u program "Eurotransplant" i ne mo¾e samostalno doæi do donora "novog" srca, zbog èega se sada tra¾i pomoæ od svih onih koji bi Adisa mogli poslati u evropski centar da mu se uradi ova teška, ali za njegov ¾ivot presudna operacija.
Adisu je uraðena kateterizacija i biopsija, ali njegovo zdravstveno stanje se svakim danom pogoršava. Adisova borba za ¾ivot traje veæ nekoliko mjeseci, a zbog sliènog srèanog oboljenja je veæ izgubio brata. ... 

okoncana.gif

 

"Moram pokušati da spasim svoje dijete. Jedina mi je to ¾elja u ¾ivotu. Ako ima nekog da mo¾e, molim, svakoga da nam pomogne", rijeèi su majke Sadete Junuzoviæ.
Porodica Junuzoviæ je iz Srebrenice. Sadeta je samohrana majka. Mu¾ joj je poginuo tokom rata. Sve što ima na svijetu su njena djeca. Kako joj je jedan sin veæ preminuo, takoðer zbog srèane mane, strahuje za Adisa. Adis ima samo jednu ¾elju:

"Molim sve ljekare da pomognu da ozdravim, to mi je jedina ¾elja". 

Za sve koji mogu pomoæi otvoreni su ¾iro-raèun i humanitarna linija u BiH. 
Hum. br: 090/291-053 (2 KM)
ZR KM:1401030022198191; VOLKSBANK BH DD, Fra Anðela Zvizdoviæa br. 1; na ime Junuzoviæ Adis;
Gornja mahala do br. 24, 71210 Ilidza ;
Za uplate iz inostranstva VOLKSBANK IBAN: BA39 1401030022198191, SWIFT: VBSABA22

HO Sadake stavlja svoje raèune na raspolaganje do sredine Januara.

NAPOMENA: HO Sadake je od pristiglih donacija te uz dio iz Fonda za hitnu pomoæ predala 1500 EUR sadake. Time je ova akcija u domeni HO Sadake u Januaru okonèana.  Adisov licni konto ostaje i dalje otvoren. 

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave