Sredinom Juna 2009 u redakciju sadake stigao je poziv za pomoæ porodici Fazliæ iz ®epæa. Nakon izvršene provjere dokumentacije i vise telefonskih kontakata, naša saradnica Majda se srela sa ovim siromašnim ®epèanima. Priæa koju smo još poèetkom jula objavili ovdje zaista je nesvakidašnja.

Iz Fonda HO Sadake izdvojeno je 1000 KM hitne pomoæi te je objavljen bankovni raèun porodice Fazliæ u Bosni. Nadamo se da ce na taj raèun takoðe stiæi nešto sredstava, jer ova porodica ¾ivi zaista veoma teško.