djacki-pribor-podjela-2008.jpgDonatori u Fond HO Sadake veæ niz godina poma¾u u nabavci školskog pribora za djecu povratnika u Istoènoj Bosni. Koordinator na terenu je bio Omladinski krug Muftijstva tuzlanskog. U realizaciji ovog projekta u periodu od juna do novembra 2008. godine donirano je ukupno 478 kompleta školskog pribora.

Donacija je podijeljena školskoj djeci u mjestima Snagovo, Novo Selo, Bajriæi, Drinjaèa u opæini Zvornik, zatim u Konjeviæ Polju u opæini Bratunac, te u opæinama Vlasenica i Miliæi.

Uz kratku informaciju da HO Sadake i ove 2009. godine ¾eli aktivno dati doprinos u pomaganju oko 5000 povratnièke djece u spomenutoj regiji mi vas pozivamo da se i vi ukljuèite, te se u njihovo ime zahvaljujemo svim donatorima koji su im svojom sadakom veæ pomogli u školovanju. U nastavku još par fotografija.

 
djacki-pribor-podjela-2008-1.jpg
 djacki-pribor-podjela-2008-2.jpg
 
podjela-pribora-2008-zahvalnica_-_sadake.jpg
 
Pomozite i u 2009-toj
pomozi.gif