četvrtak, 09 Juli 2020

Ko je na web-stranici: 10 gostiju i nema prijavljenih članova

kod_sabanovica1.jpgKrajem Marta nakon okonèane akcije skupljanja pomoæi za porodicu Šabanoviæ obišli smo Sulju i njegovu hanumu Minu. Interesantno je svakako napomenuti da ¾ive ispod samog vrha sa zapadne strane veæ poznate Piramide Sunca u Visokom, no meðutim u ovim ranim proljetnim danima još je teško doæi im sa autom, veæ se mora pješaæiti oko 800 m uz brdo. Svakako iznenaðeni našom posjetom, još kada smo pomenuli da smo došli sa hediom koju šalje dobri ljudi iz cijelog svijeta preko raèuna humanitarne organizacije Sadake, jednostavno su šutjeli. Morali smo Sulju podsjetili da smo prije neki mjesec bili kod njega i pravili prilog. Kroz razgovor æe nam Suljo reæi i ovo " Ma nemogu da vjerujem da se eto neko sjetio mene i moje nene mi smo vam stari za sve pa i za posjete i pomoci. Nama ti rijetko ko dolazi u ove hlade dane, ljeti ima puno nakog svijeta prolaze tra¾e vode da se napiju i penju se, ka¾u ima naka piramida".

Uruèili smo im novèanu pomoæ u visini od 1000 KM i objasnili da ima humanih ljudi širom svijeta koji ¾ele pomoæi starim i iznemoglim osobama. Za kraj Suljaga je rekao: " Fala svima ko je pomogao i eto ako ikada budu prolazili na ovu piramidu naka svrate mogla bi se i kahva popiti, a i usput proeglenisati ako Bog da zdravlja, pa poselamite te dobre ljude!"

Svakako da se pridru¾ujemo selamima za sve dobre ljude i neka ih Allah D®.Š. nagradi za njihova dobra djela, a Sulju Šabanoviæa i njegovu hanumu Minu ostavljamo sa nadom u Allaha da æe im podariti dobro zdravlje.

Zahvaljujemo se posjetiocima Facebook grupe HO Sadake, koji su se odazvali 26. Marta i donijeli svoje skromne sadake na Bašèarsiju i lièno ih predali saradnicima sadake.

Prilog pripremio saradnik:
Rifet Derviševiæ

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave