četvrtak, 09 Juli 2020

Ko je na web-stranici: 21 gostiju i nema prijavljenih članova

Bild 21Slijedi originalni izvještaj od koordinatora Senada Omeroviæa, kao i album slika nakon pododjele kurbana u Podrinju. U video arhivi je dostupan filmski materjal o akciji kurbana preko HO Sadake. Ponovit æemo još jednom da je naša želja da ovoj akciji s kurbanima vratimo njezin pravi smisao tako što æe svaki uplatilac od poèetka, pa kroz vrijeme pripreme i èekanja dana Kurban-bajrama znati koji je kurban njegov.

Ovoga puta dali smo sve od sebe i, uz saradnju sa koordinatorima i stoèarima na terenu, imali smo i dosta uspjeha. Tako se nadamo da æemo uskoro moæi logistièki organizirati da se kurban u toku godine mo¾e obiæi, hraniti i, kako to reæe rahmetli had¾i Alija (link ) zavoljeti, pa se onda od njega rastati. To je, u ispunjavanju kur'anskokog farza i slijedjenja sunneta dvojice velikih poslanika Ibrahima i Muhammeda, s.a.v.s., te pomaganje siromasima, i smisao kurbana - dati Allahu nešto što se zavoli. Kao što je i Ibrahim, a.s., bio spreman dati svoga sina Ismaila, a.s., a poznato nam je i da i Poslanikovom djedu Abdumuttalibu, klanjem deva kao kurbana, zamijenjeno ¾rtvovanje sina Abdullaha, Muhammedovog oca.

" Esselamu-alejkum,

Molimo Uzvišenog Gospodara Allaha D¾elešanuhu da vam ukabuli i u sevab upiše, i obilato vas nagradi,da uveæa vaš imetak i uèvrsti vas u vjeri Islamu.

Vaši Kurbani (23) koje ste uplatili su kupljeni u Kamenici i Novom Selu Opština Zvornik a dijeljeni su povratnicima u naselju Biljaèa, Krasan polje, lonjin i Red¾iæi opština Bratunac i naseljima Potoèari, Bacuta, Milaèeviæi, Lehoviæi Opština Srebrenica. Mi vam dostavljamo nekoliko foto zapisa o podjeli.
Napomena: Slike veæeg formata i video zapise dostaviæemo vam poštom.

Vama se zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i svako dobro za vas i vaše porodice

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave