Kao što smo i planirali, akcija skupljanja pomoæi za troje mališana iz Bihaæa završena je krajem Novembra. Sa Hajrijom, majkom troje spomenutih mališana, o kojima samo detaljnije pisali ovdje sreli smo se u Sarajevu. Predali smo tada Hajriji 1000 maraka pomoæi i razgovarali sa njom o planiranom poduhvatu uzgoja jagoda. Majka nam je prièala kako je veæ sve pripremljeno, zemlja i gnojivo spremno, još samo sadnice i mo¾e se poèeti. Cijela porodica je sretna jer od naredne 2009 godine, moæi æe se i.A. izdr¾avati od sopstvenog rada. Hajrija se prilkom priopredaje sadake obratila kraktko svim donatorima u priloženom filmu.