nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 107 gostiju i nema prijavljenih članova

senija

Valentiæ Ahmed i Senija iz okoline Zenice ¾ive u veoma teškim uslovima. Niko u porodici ne radi, a bolest je veæ dugo stalni gost u maloj trošnoj kuæi Valentiæa. Lijekovi, ogrijev, hrana, školski pribor, odjeæa, komunalije, sve se treba platiti, a Ahmed i Senija neznaju odakle.

Naš saradnik Muhamed je obišao kuæu ove porodice, porazgovarao sa njima i poslao nam izvještaj sa slikama. Po njegovim rijeèima veoma ga je dirnuo Ahmedov sin, koji je u osnovnoj školi jedan od najboljih d¾aka mada nema sav pribor i knjige.

HO Sadake su pomogle Valentiæima jednokratnom donacijom iz fonda za hitnu pomoæ. Sve informacije kako mo¾ete i vi pomoæi, mo¾ete dobiti od samih Valentiæa preko njihovog roðaka Sjenar Amira tel: 061 812 314, jer Valentiæi zasada nemaju još telefon

sanija kuca

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave