četvrtak, 04 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 33 gostiju i nema prijavljenih članova

Stigao nam je još jedan u nizu izvještaja sa dodjele Ramazanske sadake 2008. U jedan mali slajd-film ubacili smo dio materijala, koji mo¾ete pogledati ovdje . Inaæe ovog Ramazana naši saradnici: Sadeta, Edin i Hurija su bili na podruèju srednje Bosne, a saradnica Had¾era bila je i u Bijeljini gdje je dvjema staricama uruèena sadaka poslana za pomoæ starijima i iznemoglima. U Gora¾du su saradnici Vahida i Badema obišli region i pored naših stalnih primaoca, pronašli još jedan sluèaj Munibe Halilagiæ. Ova ¾ena ¾ivi u jednom selu nedaleko od Foæe u trošnoj kuæi koja nema ni struje ni vode. A pod je zemljani. Zidovi su od komšija poduprijeti gredama da se ne uruše. U sadake smo jednoglasni da se o ovome sluèaju moramo hitno pobrinuti. Za decembar planiramo otiæi specijalno preko Gora¾da za Foèu i napraviti uvid u stanje te odmah uruèiti pomoæ, kako ova se ova starica bebi smrznula. U akciji koja se planira pokrenuti dolazi u opciju i nabavka jednog "Konteinera" za prezimljavanje. O ovome æe biti još govora u narednom periodu.

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave