četvrtak, 09 Juli 2020

Ko je na web-stranici: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

Organizacija demobiliziranih boraca opæine Vogošæa u svojoj evidenciji ima oko 1800 èlanova, njih oko 200 je u jako teškoj materijalno i finansijskoj situaciji. Zahvaljujuæi pojedinaènim prilozima humanih ljudi preko humanitarne organizacije mladih bošnjaka Sadake iz Minhena obezbjed¾eno je 20 bajramskih bon paketa u vrijednosti od 50 eura, za najugro¾enije èlanove. U sklopu ove akcije ukljuèili su se i neki poslovni subjekti iz BIH i to: Klass dd, Sprind dd, Sarajevska Pivara dd i MIMS doo iz Sarajeva. Ovi poslovni subjekti su svoj doprinos dali u prehrambenim proizvodima iz svog programa tako da smo obezbjedili još 15 paketa u vrijensoti od 30 eura.

Veliku zahvalnost u ovoj akciji moramo izraziti i medijskim sponzorima koji su podr¾ali i pratili aktivnost ove akcije, prije svega RTV Vogošæa i Dnevne novine SAN. Priloge ovih medija èemo vam dostaviti putem pošte.

U ime organizacije Demobiliziranih boraca opštine Vogošæa u svoje lièno ime i u ime naših èlanova koji su dobili Bajramski bon paket izra¾avmo veliko Hvala! humanitarnoj organizaciji mladih Bošnjaka Sadake, te svim onima koji su darovali novac, kao i onima koji su posredovali u ovoj akciji i neka im Allah d¾.š.. upiše u sevap i dobra djela.

U prilogu vam dostavljamo fotografije sa uruèenja bon paketa i spiskove sa potpisima.

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave