nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 137 gostiju i nema prijavljenih članova

db Omes Sales4SANSKI MOST – Bosanskohercegovaèka stvarnost oslikava se na blijedim licima hiljada graðana koji ¾ive na rubu egzistencije. Takvu sudbinu ¾ivi i obitelj Omera Seleša (75), koji zajedno sa svojim sinom Dedom (30), svakodnevno po gradskom odlagalištu u Sanskom Mostu tra¾i i prikuplja sekundarne sirovine i druge odbaèene predmete. "Nas dvojica veæ godinama tra¾imo posao, ali uzalud. Buduæi da ¾ivimo u blizini samog odlagališta, jedne veèeri smo odluèili sami se prihvatiti posla, na sakupljanje sekundarnih sirovina, jer od neèega se mora ¾ivjeti", isprièao nam je Omer kojeg smo sa sinom Dedom zatekli na odlagalištu.

Za porodicu Seleš odlagalište je postalo izvor ¾ivota. "To nam je postao i jedni izvor prihoda da nekako pre¾ivimo ova teška i nemilosrdna vremena", rekao je Omer
"Muka nam je sama po sebi nametnula da se bavimo ovim poslom", dodao je sin Dedo. Njegov otac je ostao bez prava na penziju, a nikakvih drugih primanja nemaju. Prositi ne znaju, a i ne mogu, ne dopušta im èast, pa svako jutro porane i doèekuju kamione i sve koji dopremaju otpad u noænim satima kako bi pretresli "najnoviju robu", kako je to s ironiènim osmjehom rekao Dedo.

"Svjesni smo da posao na odlagalištu nije zdrav, udiše se neugodan miris i drugi zagušujuæi mirisi koji nastaju raspadanjem i truljenjem otpada, ali smo primorani ovo raditi. Dr¾ava ne vodi brigu o nikome", rekli su nam ovi ubogi ljudi. Porodica ¾ivi u skromnoj kuæici koja je udaljena samo nekoliko stotina metara od gradskog odlagališta, a oko kuæe više nema slobodnog prostora, jer je dvorište zatrpano raznim odbaèenim predmetima i stvarima koje njih dvojica na malim kolicima svakodnevno dovlaèe i skladište. “Nikad se ne zna što æe nekome, a i nama zatrebati. Èesto komšijama nešto zatreba, pa doðu kod nas i tra¾e”, istaknuo je Dedo. Ostavili smo Omera i Dedu da rade svoj posao .I tako Saleši ¾ive od danas do sutra uz gradsko odlagalište veæ punih 12 godina.
Nakon par dana obišli smo ih opet kako bi im uruèili 580 KM (300 EUR) humanitarne pomoæi iz Fonda. Prenosimo radosne i iskrene rijeèi zahvale kao i mahsuz selame .

pripremila: H.M Sanski Most

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave