nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 123 gostiju i nema prijavljenih članova

6Tragom emisija Naša realnost, Drite Haziraj i RTVBH koje su govorile o povratnièkoj porodici Ramiæ u selu Kukavice kraj Rogatice, kupljena i dodjeljena je krava ovoj mnogoèlanoj povratnièkoj porodici.

Porodica broji sedam èlanova, vratila se na svoje ognjište i obzirom da imaju puno male djece u pomenutoj emisiji apelirali su da im se nekako pomogne jer je ¾ivot veoma te¾ak. Naša ekipa na èelu sa saradnicom Sadetom se uputila se u Višegrad i Gora¾de te uz savjetovanja struènog lica kupila kravu (bosansku bušu-mljekaru) sa svom potrebnom dokumentacijom za porodicu Ramiæ.
19. Aprila uruèena je ova donacija

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave