utorak, 26 Januar 2021

Ko je na web-stranici: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

ispred trosne kuce 1Još u Januaru ove godine stigla je do nas vijest o porodici Èosiæ iz sela Gluha Bukovica kod Travnika. Dvojica braæe su radeæi u šumi poginuli od nagaznih mina. iza njih su ostale ¾ene i djeca. Kod jednog poginulog èetvoro, a kod drugog dvoje sitne djece. Njihove ¾ene i djeca ¾ive u staroj istrošenoj kuæi sa roditeljima svojih mu¾eva. Uslovi u kojima obitavaju su ispod svakog zamislivog nivoa. Skuèen prostor, a nikakvih primanja. Kako nam rekoše: "Mnogo ih je dolazilo i zgra¾avlo se, obeèavalo, obeèavalo, al ...nikad ništa."

Tada smo im ostavili 100 kg brašna,24 l Ulja, kahve, šeæera i ostale potrepštine. Ostavili smo i djeèije bajramske paketiæe uz obeèanje da æe mo uz Allahovu pomoæ pokušati nešto uraditi za njih.

Evo sada donosimo izvještaj nakon uraðenog:
Nakon savjetovanja sa poznavaocima privrednih kretanja u regionu odluèili smo objema ¾enama finasirati izgradnju kokošinjaca sa po 30 koka. Proizvodnjom jaja i piliæa ove dvije zene mogu dobrim djelom doprinijeti kuènom bud¾etu, a uz kontinuitet i marljivost mogu sebe i djecu samostalno prehranjivati.

kokosinjacbr1Kokošinjac

Projekt dva kokošinjca sa po 30 koka je koštao 400 € i uz propratne troškove kompletno je finansiran iz fonda HO Sadake.

STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave