nedjelja, 07 Juni 2020

Ko je na web-stranici: 113 gostiju i nema prijavljenih članova

db 101Na osnovu apela za pomoæ putem interneta upuæenog od strane banjaluèkog Merhameta odazvali i posjetili smo ovu dobrotvornu ustanovu krajem Jula 2007 g. sa ¾eljom da podupremo rad ovog izvanrednog tima banjaluèkog Merhameta. Ovom prilikom predali smo iznos od 1300 Eura narodnoj kuhinji koja dnevno bilje¾i preko stotinu posjetilaca. O njima se brine trinaest radnika Merhameta .

Nabavljen je veæ dugo oèekivan hladnjak za duboko zamrzavanje sa zapreminom od 500 litara, prehrambeni artikli i nešto od suða za potrebe kuhinje. Donedavno je predsjednik Fahrudin Prlja zamrznuto meso morao naruèivati iz travnièke hladnjaèe no meðutim to je nabavkom hladnjaka postalo suvišno. U sklopu Merhameta djeluje i ambulanta koju vodi Dr. Salihagiæ-Horozoviæ Hanumica.

Dr. Salihagiæ-Horozoviæ se brine o zdravstvenim potrebama uglavnom starijih pacijenata ili vrši kuæne posjete. Pristigli lijekovi se dijele uglavnom besplatno. Sve aktivnosti izvršavaju u kuæi koju im je do kraja godine na korištenje ustupio jedan bošnjak a onda moraju tra¾iti novu lokaciju. Stoga im je svaka podrška dobrodošla kako bi i dalje mogli biti na usluzi siromašnim povratnicima iz Banja Luke. Zahvaljujemo svima koji su poslali svoje sadake da se pomogne banjaluèkom Merhametu i bošnjacima povratnicima.


STOP! Radikalizaciji i fanatizmu

podrzimo
Bild: © DDRockstar - Fotolia.com

Online za poplave